Đà Nẵng và Hội An có thể nói là hai địa danh “anh em” với khoảng cách khá gần chỉ ...